Bestuur

De verenigingsstructuur van de TCVH omvat een bestuur, dat wordt bijgestaan door zowel permanente als tijdelijke commissies. Dit alles is geregeld in de Statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Beiden zijn hieronder te downloaden, mits je ingelogd bent als lid.

Algemene ledenvergadering

Tenminste één maal per jaar legt het Bestuur verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt meestal rond november georganiseerd. De notulen van de laatste vergadering zijn hieronder te downloaden, mits je ingelogd bent als lid.

Bestuursleden

  • Freek van 't Ooster, Voorzitter
  • [vacature], Secretaris
  • Hannelore Verhoeks, penningmeester
  • Barry Haaksman, technische zaken en baancommissie
  • Sandra Groenhof, waarnemend bestuurslid en barcommissie

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 344 651 200

TC Varik-Heesselt

Gerestraat 1 A
4063 CN Heesselt